Specialusis pedagogas

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienisPietų pertrauka

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas
Lankstinukas „REKOMENDACIJOS DIRBANT SU ĮVAIRIAS NEGALIAS TURINČIAIS VAIKAIS“
INOVATYVIŲ MOKYMO (-SI) METODŲ IR IKT TAIKYMAS
SPECIALIŲJŲ UGDYMO (SI) POREIKIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS MOKYMO YPATUMAI
PRADINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO REKOMENDACIJOS
PAGRINDINIO UGDYMO 5-10 KLASIŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO REKOMENDACIJOS
Skip to content