Ugdymo karjerai centras

Nuo 2013 m. sausio mėn. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte: „UGDYMO KARJERAI IR STEBĖSENOS MODELIŲ SUKŪRIMAS IR PLĖTRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME“.

Projektas baigėsi, tačiau ugdymo karjerai veikla mokykloje sėkmingai tęsiama.

Ugdymo karjerai tikslas – suteikti mokiniams kokybiškas, sistemingas ir inovatyvias ugdymo karjerai paslaugas.

Šias paslaugas mokykloje teikia ugdymo karjerai koordinatorė Angelė Ščerbiakienė
( tel.: 868370251, el. paštas: scerbiakiene.verdene@gmail.com)

•    Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles.
•    Vykdomas profesinis veiklinimas.
•    8 kl. mokiniams teikiamos individualios konsultacijos.

Konsultacijų laikas:
Ketvirtadieniais 14.00–15.30
211 kab. (2 aukšte)


Pastaba: individualios konsultacijos vyksta iš anksto susitarus.

Tikimės mokytojų, mokinių, tėvelių ir kitų bendruomenės narių aktyvaus įsijungimo į ugdymo karjerai veiklą.
ŠIUOLAIKINĖ KARJEROS SĄVOKA:
Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

Labai įdomi informacija tėvams ir vaikams →
Nuorodos: 

www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt


Facebook puslapis: ,,Ugdymas karjerai“.

Skip to content