Tvarkos

Priėmimo tvarka

Informacija dėl priėmimo į mokyklas 2019‒2020 mokslo metams

Pagrindinio priėmimo informacija apie gautus prašymus ir priimtų asmenų skaičių 2020–2021 m. m.
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo
Sprendimas dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metams
Informacija dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2020–2021 mokslo metams
Įsakymas dėl prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais registravimo pradžios
Įsakymas dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos savarankiško mokymosi tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarka
Asmens duomenų apsaugos taisyklės
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas priedas

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo tvarkos aprašas
Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo tvarkos aprašo priedai
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 1–8 klasių mokiniams
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
Skip to content