Kontaktai

Vardas, pavardė, pareigosTelefono numerisElektroninio pašto adresas
Direktorė Rima BėčiuvienėTel. / faks. (8 46) 410 977
Mob. 8 655 42 046
rima.beciuviene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena AndriekienėTel. (8 46) 351 507andriekiene.verdene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Garozienė Tel. (8 46) 351 507eitutiene.verdene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Kurmiuvienė Tel. (8 46) 351 507kurmiuviene.verdene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams Sergejus FiodorovasTel. (8 46) 258 107sfiodorovas@gmail.com
Skip to content