Kur ir kaip pranešti apie korupciją

REKOMENDACIJOS DĖL VEIKSNIŲ, SUSIDŪRUS SU KORUPCIJOS POBŪDŽIO VEIKLA

  1. Raštu kreiptis į Klaipėdos „Verdenės” progimnazijos (toliau – progimnazijos direktoriaus
    2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.V1-214 patvirtintos Korupcijos prevencijos komisijos (toliau – KPK) narius.
  2. Elektroniniu paštu pranešti progimnazijos KPK nariui (-iams).
  3. Naudojantis elektroniniu dienynu informuoti progimnazijos KPK narį (-ius).
  4. Užklijuotame voke turimą informaciją pateikti „Pasitikėjimo“ dėžutėje.
Skip to content