Projektai

Tarptautinis ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektas „STEAM ugdymo tobulinimas“, („Development of STEAM education“), 2022 m.
Video nuoroda

2020–2021 m. progimnazija dalyvauja ES finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“.
Atsakingas asmuo – Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė.
Projektui įgyvendinti per dvejus metus skirta 248 412 Eur.

Skip to content