Paskatinimai ir apdovanojimai

• Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Inga Barkauskienė apdovanota Švietimo skyriaus padėkos raštu už mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams, 2023 m.

• Muzikos mokytoja metodininkė Diana Kačenauskienė apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už profesionalų ir atsakingą pedagoginį darbą, 2022-10-06.

• Technologijos mokytoja metodininkė Rasa Linkovė apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už profesionalų pedagoginį darbą, nuoširdumą, atsakingumą ir atsidavimą savo profesijai, 2020-10-02.

• Matematikos mokytoja metodininkė Snieguolė Stakvilionė apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už mokinių bendrųjų matematinių gebėjimų ugdymą, inovatyvų mokymą, kūrybiškumo, smalsumo, išradingumo skatinimą taikant šiuolaikines technologijas, 2019-10-03 Nuoroda

• Pradinio ugdymo ugdymo mokytoja metodininkė Irina Danilienė apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už inovatyvias idėjas, kūrybišką ir nuoširdų darbą, 2021-10-05.

• Vokiečių kalbos mokytoja Valerija Nečepurenko nominuota Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto įsteigtu Lietuvos Metų vokiečių kalbos mokytojos 2021 apdovanojimu už indėlį į vokiečių kalbos mokymą(si), tarpkultūrinį  pažinimą ir daugiakalbystės sklaidą, 2021 m.