Korupcijos prevencijos programa

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE
KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Skip to content