Korupcijos prevencijos programa

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 2018–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE
Skip to content