Korupcijos prevencijos programa

Progimnazijos pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis:

– direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

– direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems klausimams.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ PROGRAMA
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE
KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Dovanų registravimo aprašas

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS
DOVANŲ REGISTRAVIMO DARBO GRUPĖ ĮSAKYMAS
Skip to content