Priėmimas

Informacija dėl priėmimo mokytis dokumentų pateikimo

Dokumentų priėmimas mokytis progimnazijoje bus vykdomas 103 kabinete srautais pagal pavardės pirmąją raidę:

A, B, C, Č, D, E, G                                  2024 m. gegužės 22 d.       9–11 val.
J, K, L, M, N                                            2024 m. gegužės 22 d.      12–14 val.
O, P, R, S, Š                                             2024 m. gegužės 23 d.       9–11 val.
T, U, V, Z, Ž                                              2024 m. gegužės 23 d.      12–14 val.

Negalintys atvykti aukščiau nurodytu laiku individualų laiką derina paskambinę telefonu
(+370 46) 41 09 77.

Prašome turėti savo asmens dokumentą ir vaiko asmens dokumento kopiją.
2024 m. birželio 6 d. 18 val. būsimų PIRMOKŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS progimnazijos aktų salėje.
2024 m. birželio 10 d. 9 val. būsimų PIRMOKŲ UŽSIĖMIMAS „RYTMETYS MOKYKLOJE“ progimnazijos aktų salėje.
2024 m. birželio 11 d. 18 val. būsimų PENKTOKŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS progimnazijos aktų salėje.
2024 m. birželio 12 d. nuo 15.30 iki 19.00 val. UNIFORMŲ MATAVIMAI progimnazijoje (106 kabinetas).

Informacija dėl mokinių priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2024–2025 mokslo metams

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2024 m.:

1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;
2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;
4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2024 metais priemonių plano patvirtinimo
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metams
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo
Sprendimas dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Skip to content