Patirtinė diena II

Balandžio 11 dieną progimnazijos 5–8 klasių mokiniai dalyvavo antrojoje patirtinio ugdymo dienoje. Daugumai mokinių buvo sudarytos galimybės plėsti savo žinojimą, ugdytis sėkmingam mokymui(si) visą gyvenimą aktualias nuostatas ne tik progimnazijoje, bet ir už mokyklos ribų.

Vieni mokiniai dalyvavo Klaipėdos universiteto STEAM – jūrų inžinerijos ir IT robotikos laboratorijų teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose. Kiti vyko į Sveikatos biurą, sužinojo, kaip tinkamai skaityti maisto produktų etiketes. Treti, apsilankę Mažosios Lietuvos istorijos  muziejuje, spaudė lino raižinio atspaudus ant tekstilės. Grupelė mokinių lankė Šilutės istorinius objektus, fiksavo maršrutus. Mokiniai Klaipėdos senamiestyje matavo netradiciniais būdais įvairius objektus.

Progimnazijoje vyko tyrimas, remiantis Dainos Opolskaitės kūriniu „Kur dingo Edvinas Kratas?”. Dalyvavę patirtinėje dienoje taip pat atliko pirmosios pagalbos praktines užduotis, kūrė vietovės žemėlapius, rengėsi ir dalyvavo interviu, gamino pieno kazeiną, tyrė krakmolą jodo tirpalo pagalba, gamino iš augalų ir stebėjo pro mikroskopą skirtingus mėginius.

Mokydamiesi kitaip, mokiniai pasitelkia pojūčius, reflektuoja savo patirtis, aktyviai įsitraukia į veiklą, tuomet ir susikurti individualias žinias jiems sekasi lengviau, patirtinis mokymasis – pagrindas formuotis aktyviai, iniciatyviai ir savarankiškai asmenybei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Garozienė

Skip to content