Darbo taryba

Darbo taryba:
pirmininkė – Donata Tiškuvienė, lietuvių kalbos mokytoja;
pirmininko pavaduotojas – Veronika Jasinskienė, matematikos mokytoja;
sekretorė – Regina Jonaitienė, pradinių klasių mokytoja;
nariai:
Marius Komovas, kūno kultūros mokytojas;
Geleta Bielskiene, geografijos mokytoja.

Skip to content