Konkursai ir laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE LAISVOS DARBO VIETOS:
istorijos mokytojo;
– karjeros specialisto.

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms užimti.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija;
  1.2. geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
  1.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 2. Privalumai:
  2.1. darbo 5–8 klasėse patirtis mokykloje;
  2.2. geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
  Pretendentas privalo pateikti:
  Prašymą (1 priedas).
  Gyvenimo aprašymą.
  Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 3. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu rastine@verdenesprogimnazija.lt
 4. Pareigybės pavadinimas: istorijos mokytojas;
  Darbo krūvis 0,542 et.
  Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
  Darbo užmokestis: nuo 800 Eur neatskaičius mokesčių.
  Informaciją apie skelbiamą atranką teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija skelbia atranką karjeros specialisto pareigoms užimti.

Reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas,
• pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas,
• išklausyta karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa.

Privalumai:
• karjeros specialisto darbo patirtis;
• pedagoginio darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti gyvenimo aprašymą.
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas dokumentus siunčia registruotu laišku adresu Kretingos g. 22, Klaipėda, LT-92211 arba elektroniniu paštu rastine@verdenesprogimnazija.lt
Pareigybės pavadinimas: Karjeros specialistas;
Darbo krūvis: 0,82 etato (29,52 sav. val.), nuo 1360,66 eur (neatskaičius mokesčių).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Informaciją teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Skip to content