Konkursai ir Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje laisva šokio mokytojo darbo vieta.

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE LAISVA ŠOKIO MOKYTOJO DARBO VIETA.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis išsilavinimas ir šokio specialisto ir pedagogo kvalifikacija;
  1.2. gebėjimas organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
  1.3. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
  1.4. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
  1.5. mokinių ugdymą ir mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 2. Privalumai:
  2.1. šokio mokytojo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  Gyvenimo aprašymą, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 5. Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Pareigybės pavadinimas: šokio mokytojas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 0,925 etato (33,3 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (2 metai).
Skip to content