Konkursai ir Laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE LAISVOS DARBO VIETOS:
– pradinio ugdymo mokytojo,
– socialinio pedagogo,
– mokytojo padėjėjo.

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE LAISVA PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO DARBO VIETA

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis išsilavinimas, pradinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;
  1.2. gebėjimas organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo (si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
  1.3. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
  1.4. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
  1.5. mokinių ugdymą ir mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 2. Privalumai:
  2.1. pradinio ugdymo mokytojo patirtis mokykloje;
  2.2. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
  2.4. darbas su socialinių įgūdžių programa (Antras žingsnis; Laikas kartu).
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  Gyvenimo aprašymą, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 5. Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Pareigybės pavadinimas: pradinio ugdymo mokytojas;
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (2 metai), neterminuota.

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;
  1.2. gebėjimas vertinti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius;
  1.3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias prevencijos priemones;
  1.4. gebėjimas dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  1.5. gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo
  sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas;
  1.6. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
  1.7. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
  1.8. socialinio pedagogo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 2. Privalumai:
  2.1. socialinio pedagogo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  3.1. sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais (forma pridedama);
  3.2. gyvenimo aprašymą;
  3.3. išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 5. Pretendentas pristato dokumentus asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Kretingos g. 22, Klaipėda, LT-92211 arba el. paštu verdene@gmail.com
  Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda.
  Pareigybės pavadinimas: Socialinis pedagogas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (40 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
  Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKAS MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 1. Reikalavimai:
  1.1. vidurinis išsilavinimas;
  1.2. geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
  1.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai;
  1.4. informacinių komunikacinių technologijų valdymas.
 2. Privalumai:
  2.1. aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija;
  2.2. darbo patirtis su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais;
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  3.1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais (forma pridedama);
  3.2. gyvenimo aprašymą;
  3.3. išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
 5. Pretendentas pristato dokumentus asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Kretingos g. 22, Klaipėda, LT-92211 arba elektroniniu paštu verdene@gmail.com
  Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda
  Pareigybės pavadinimas: Mokytojo padėjėjas;
  Darbo krūvis:
  1 etatas (40 sav. val.),
  0,75 etato (30 sav. val.).
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. birželio 9 d.)
  Informaciją teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77
Skip to content