Konkursai ir Laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE LAISVOS DARBO VIETOS:
– socialinio pedagogo
,
specialiojo pedagogo,
logopedo.

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;
  1.2. gebėjimas vertinti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius;
  1.3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias prevencijos priemones;
  1.4. gebėjimas dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  1.5. gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo
  sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas;
  1.6. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
  1.7. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
  1.8. socialinio pedagogo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 2. Privalumai:
  2.1. socialinio pedagogo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  3.1. sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais (forma pridedama);
  3.2. gyvenimo aprašymą;
  3.3. išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 5. Pretendentas pristato dokumentus asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Kretingos g. 22, Klaipėda, LT-92211 arba el. paštu verdene@gmail.com
  Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda.
  Pareigybės pavadinimas: Socialinis pedagogas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (40 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
  Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
  1.2. išmanymas individualizuotų ir pritaikytų programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų;
  1.3. išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  1.4. išmanymas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  1.5. gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  1.6. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
  1.7. specialiojo pedagogo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 2. Privalumai:
  2.1. specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. geri raštvedybos įgūdžiai;
  2.3. geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai;
  2.4. projektinio darbo patirtis;
  2.5. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.6. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  3.1. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3.2. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (sutikimo forma pridedama);
  3.3. gyvenimo aprašymą.
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 5. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda arba el. paštu verdene@gmail.com
  Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (28 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (1 metai).
  Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  1.2. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
  1.3. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
  1.4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  1.5. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
  1.6. išmanymas Bendrųjų, priešmokyklinio ugdymo programų ir išsilavinimo standartų, Bendrųjų ugdymo planų.
 2. Privalumai:
  2.1. Logopedo darbo patirtis mokykloje.
  2.2. Geri raštvedybos įgūdžiai.
  2.3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
  2.4. Projektinio darbo patirtis.
  2.5. Rekomendacija arba motyvacinis laiškas.
  2.6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  3.1. asmens tapatybę, išsilavinimą, logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3.2. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (sutikimo forma pridedama);
  3.3. gyvenimo aprašymą.
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 5. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda arba el. paštu verdene@gmail.com
 6. Pareigybės pavadinimas: logopedas:
  6.1.1. darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (28 sav. val.);
  6.1.2. darbo sutarties rūšis: neterminuota;
  6.1.3. darbo užmokestis: nuo 1315 Eur (neatskaičius mokesčių);
  6.2.1. darbo krūvis (val. per savaitę): 0,5 etato (14 sav. val.);
  6.2.2. darbo sutarties rūšis: terminuota (1 metai);
  6.2.3. darbo užmokestis: nuo 657 Eur (neatskaičius mokesčių).
  Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77
Skip to content