Konkursai ir laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE LAISVOS DARBO VIETOS:
– logopedo,

– dailės mokytojo,
– technologijų mokytojo.

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Logopedo pareigoms užimti.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  1.2. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
  1.3. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
  1.4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  1.5. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.
 2. Privalumai:
  2.1. logopedo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. geri raštvedybos įgūdžiai;
  2.3. geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai;
  2.4. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.5. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti gyvenimo aprašymą.
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
 5. Pretendentas dokumentus siunčia registruotu laišku adresu Kretingos g. 22, Klaipėda, LT-92211 arba elektroniniu paštu verdene@gmail.com
 6. Pareigybės pavadinimas: logopedas:
  6.1. darbo krūvis (val. per savaitę): 0,5 etato (15 sav. val.);
  6.2. darbo sutarties rūšis: neterminuota;
  6.3. darbo užmokestis: nuo 673 Eur (neatskaičius mokesčių).
 7. Informaciją teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Dailės mokytojo pareigoms užimti.

Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas, dailės specialisto ir pedagogo kvalifikacija;
Privalumai:
• darbo patirtis 5–8 klasėse;
• vyr. mokytojo ar metodininko kvalifikacinė kategorija;
• iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose;
• rekomendacija arba motyvacinis laiškas.
Pretendentas privalo pateikti:
• gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda arba el. paštu verdene@gmail.com
Pareigybės pavadinimas: Pagrindinio ugdymo programų dailės mokytojas;
Darbo krūvis (val. per savaitę): 18 sav. val. (nuo 0,677 etato), galimi papildomi susitarimai;
Darbo užmokestis: nuo 911 (neatskaičius mokesčių).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Informaciją teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Technologijų (konstrukcinių medžiagų) mokytojo pareigoms užimti.

Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas, technologijų specialisto ir pedagogo kvalifikacija;
Privalumai:
• darbo patirtis 5–8 klasėse;
• vyr. mokytojo ar metodininko kvalifikacinė kategorija;
• iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.
Pretendentas privalo pateikti:
• gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda arba el. paštu verdene@gmail.com
Pareigybės pavadinimas: Pagrindinio ugdymo programų technologijų mokytojas;
Darbo krūvis (val. per savaitę): 6 sav. val. (nuo 0,281 etato), galimi papildomi susitarimai;
Darbo užmokestis: nuo 378 Eur (neatskaičius mokesčių).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Informaciją teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Skip to content