Konkursai ir Laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOJE LAISVOS DARBO VIETOS:
matematikos mokytojo,
pradinio ugdymo mokytojo.

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija;
  1.2. geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
  1.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 2. Privalumai:
  2.1. darbo 5–8 klasėse patirtis mokykloje;
  2.2. geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
  Pretendentas privalo pateikti:
  Prašymą (1 priedas).
  Gyvenimo aprašymą.
  Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 3. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Pareigybės pavadinimas: Matematikos mokytojas;
  Darbo krūvis 0,9 et.
  Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
  Darbo užmokestis: 1300–1500 Eur neatskaičius mokesčių.
  Informaciją apie skelbiamą atranką teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija;
  1.2. geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
  1.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 2. Privalumai:
  2.1. darbo 1–4 klasėse patirtis mokykloje;
  2.2. geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai;
  2.3. darbas su socialinių įgūdžių programa (Antras žingsnis; Laikas kartu).
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  Prašymą (1 priedas).
  Gyvenimo aprašymą.
  Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Pareigybės pavadinimas: Pradinio ugdymo mokytojas;
  Darbo krūvis 0,981 et.
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (darbuotojo ligos metu).
  Darbo užmokestis: nuo 1418 Eur. neatskaičius mokesčių.
  Informaciją apie skelbiamą atranką teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

1 priedas

Skip to content