Konkursai ir Laisvos darbo vietos

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija;
  1.2. geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
  1.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 2. Privalumai:
  2.1. darbo 1–4 klasėse patirtis mokykloje;
  2.2. vyr. mokytojo ar metodininko kvalifikacinė kategorija;
  2.3. geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai;
  2.4. projektinio darbo patirtis;
  2.5. darbas su socialinių įgūdžių programa (Antras žingsnis; Laikas kartu).
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  Gyvenimo aprašymą.
  Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Dokumentų priėmimo pabaiga 2021 m. vasario 8 d.
  Pareigybės pavadinimas: Pradinio ugdymo mokytojas;
  Darbo krūvis: 0,840 etato;
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (darbuotojo ligos metu).
  Darbo užmokestis: nuo 1120 Eur (bruto)
  Informaciją apie skelbiamą atranką teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje laisva specialiojo pedagogo darbo vieta.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
  1.2. išmanymas individualizuotų ir pritaikytų programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų;
  1.3. išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  1.4. išmanymas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  1.5. gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 1. Privalumai:
  2.1. Specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. Geri raštvedybos įgūdžiai.
  2.3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
  2.4. Projektinio darbo patirtis.
  2.5. Rekomendacija arba motyvacinis laiškas.
  2.6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 2. Pretendentas privalo pateikti:
  Gyvenimo aprašymą.
  Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 3. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 4. Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (23 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (darbuotojo vaiko priežiūros atostogų metu), iki 2022 m 05 mėn.
  Darbo užmokestis: nuo 968 Eur (neatskaičius mokesčių).

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje laisva psichologo darbo vieta.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija;
  1.2. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
  1.3.gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias prevencijos priemones;
  1.4. gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo
  sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas;
  1.5. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
  1.6. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
  1.7. psichologo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 2. Privalumai:
  2.1. psichologo darbo patirtis mokykloje, žinoti pedagoginio darbo ypatumus;
  2.2. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  Gyvenimo aprašymą.
  Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
  Pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
 5. Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Pareigybės pavadinimas: psichologas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (40 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
  Darbo užmokestis: nuo 922 Eur (neatskaičius mokesčių).

Informaciją teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Skip to content