Progimnazijos interneto svetainės darbo grupė

Internetinės svetainės tvarkymui sudaryta darbo grupė:

Grupės vadovė – Rima Bėčiuvienė, direktorė
Loreta Eitutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, interneto svetainės administratorė, duomenų pateikėja;
Aurelija Kurmiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;
Irena Andriekienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;
Vida Mineikienė, specialistė, buhalterinių ataskaitų ir kitų duomenų pateikėja;
Sergejus Fiodorovas, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, viešųjų pirkimų duomenų pateikėjas.

Skip to content