Antikorupcijos savaitė

Siekiant ugdyti mokinių antikorupcines nuostatas, nepakantumą korupcijai progimnazijoje gruodžio 6–10 dienomis vyko Antikorupcijos savaitės veiklos. 5–8 klasių mokiniai klasių valandėlių metu analizavo kokiose srityse daugiausiai jų manymu gali vyrauti korupcija, kodėl reikia kovoti su korupcijos apraiškomis. Savo pieštais piešiniais, plakatais, instaliacijomis mokiniai demonstravo nepakančią korupcijai pilietinę poziciją. Antikorupcijos savaitės veiklas organizavo 5–8 klasių vadovai.

Skip to content