Integruota pamoka

Birželio 14 d. bus minima Gedulo ir Vilties diena, skirta atminti masinius lietuvių trėmimus į Sibirą, todėl šią datą įprasmino Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos istorijos mokytoja Auksė Norvaišienė ir muzikos mokytoja Vilija Prikockienė bei Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos dailės mokytoja Onutė Viskontienė, pakvietė 5 d klasės mokinius į labai jautrią ir svarbią, integruotą istorijos, dailės ir muzikos pamoką „Ešelono sesės, ešelono broliai“ . Į netradicinę pamoką pakvietė ir gyvos istorijos liudininkus – tremtinius: Jurgį Edziulaitį ir Alfonsą Steponką bei politinę tremtinę Eleną Povilaitienę. Mokiniai pažiūrėję vaizdo medžiagą išties gavo patvirtinimą, kad viskas taip ir buvo: ir šaltis, ir badas, ir mirtys, ir begalinis artimųjų bei Lietuvos ilgesys. Tą liudijo pamokos svečiai, apie tai dainavo mokiniai tremtinių dainose, ilgesį savo šaliai galėjo patys įsivaizduoti ir užrašyti laiške Lietuvai. Iš pamokos mokiniai išėjo suvokdami, kokia trapi laisvė ir kokia didelė jos kaina norint ją išsaugoti.

Istorijos mokytoja Auksė Norvaišienė