Tolerancijos dienai skirtas renginys

Lapkričio 14 dieną „Verdenės“ progimnazijoje apsilankė svečiai iš Caritas organizacijos. Kuratorės Aurelijos Lipskės dėka 7a ir 7b bei 8a ir 8b klasių mokiniai sužinojo, kad Caritas yra katalikiška socialinės ir dvasinės paramos organizacija, tarptautinis pagalbos tinklas, visame pasaulyje vykdantis humanitarinę veiklą, siekiantis sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį, teikiantis pagalbą visiems vargstantiems ir pažeidžiamiems. Lietuvoje skursta 20,9 procentai gyventojų, todėl kalbėti apie toleranciją gyvenantiems nepritekliuje – būtina. Carito kuratorė taip pat supažindino mokinius su savanorystės jų organizacijoje galimybėmis ir kvietė vaikus jungtis daryti gerus darbus.

            Carito savanoris studentas Taiki Matsudaira, atvykęs į Lietuvą studijuoti iš Japonijos, pasidalino savo mintimis apie toleraniją. Studentas pasakojo apie savo išgyvenimus – kaip jam sekasi  gyventi svetimoje šalyje, bendrauti su kitais iš įvairių šalių atvykusiais studentais. Kai tarpusavyje bendrauja žmonės iš skirtingų kultūrų, turintys skirtingas tradicijas, tolerancija yra labai svarbi. Taiki Matsudaira taip pat atskleidė, kaip jam sekasi prisidėti prie darbų Caritas organizacijoje būnant savanoriu.

            Šis renginys mokiniams buvo puiki proga ne tik praplėsti savo žinias tolerancijos tema, bet ir tobulinti anglų kalbos gebėjimus, nes pranešimas vyko anglų kalba. Renginį organizavo karjeros specialistė Renata Puzaraitė.

Skip to content