Renginys ,,Kalėdų belaukiant“

Gruodžio 12 dieną Klaipėdos ,,Verdenės“ progimnazijos aktų salėje vyko renginys ,,Kalėdų belaukiant“. Renginio tikslas – supažindinti vaikus su advento ir Kalėdų laikotarpio tradicijomis, dainomis, rateliais ir žaidimais, puoselėti vaikų kūrybines galias, skatinti jų aktyvumą, saviraišką, pasidžiaugti ir pradžiuginti vieni kitus.

            Muzikos mokytoja metodininkė Vilija Prikockiene (NVŠ būrelis „Džambo“)  ir muzikos  mokytoja metodininkė Diana  Kačenauskienė (NVŠ choras ,,Garsų paletė“) su vaikais paruošė adventinę-kalėdinę programą ir sukvietė tėvelius pažiūrėti, pasidžiaugti, kaip jų vaikai geba dainuoti, groti, vesti renginį. Žiūrovai – tėvai, mokinių broliai ir sesutės – džiaugėsi savo vaikų gebėjimais. Visi, ir žiūrovai, ir dalyviai, tapo šio renginio dalimi. Renginio vedėjai, Kamilė Noreikaitė (8d klasė) ir Danielius Platakis (7b klasė)  papasakojo, kad „senovėje, kai dienos vis trumpėjo, o naktys darėsi vis ilgesnės ir ilgesnės, žmones apimdavo baimė – o gal diena visai pasibaigs ir žemėje įsiviešpataus naktis? Manydami, jog saulė pavargo ir nebeturi jėgų kopti aukštyn į dangų, žmonės stengėsi įvairiomis apeigomis padėti saulei įgauti jėgų. Saulei buvo dainuojamos dainos, einami rateliai, deginama ugnis, meldžiamasi. Manoma, kad nuo senų laikų buvo išlikęs paprotys advento metu eiti ratelius, mat jie primena saulę, jos riedėjimą dangaus skliautu“. Tad vaikai, pasikvietę į ratą mamas ir tėvelius, brolius ir sesutes kartu su jais ratavo, žaidė  lietuvių liaudies ratelį „Graži mūsų šeimynėlė“, „Marusytė“  bei  „Ein žiedytis“. „Džambo“  būrelio vaikai ksilofonais pagrojo „Bohemian Rhapsody“ ir „When The Saints Go Marching In (Louis Armstrong), o populiarią kalėdinę dainą „Jingle Bells“ pritarė džembėmis. Choro būrelio ,,Garsų paletė“ vaikai atliko kalėdinę giesmę „Din, skamba dindilin“, dainavo  lietuvių liaudies dainą „Sodai, sodai, leliumoj“ (solistas Kajus Šiuša, 3d klasė), „Ei tu, kiški, pamarški“  bei šiuolaikines kalėdines dainas: L. Remeikienės „Angelų puota“, „Giedos pelėdos“ (solistė Danielė Stakvilionytė, 4d klasė), V. Virbicko ir R. Sadauskienės dainą „Mes šokam“  bei V. Virbicko „Tai mano Kalėdos“.

            Vaikų atliekamos adventinės, šiuolaikinės kalėdinės dainos tarsi susiliejo į visumą, sujungdamos praeitį ir dabartį kūrė nuostabų lietuviškų tradicijų puoselėjimo ir tęstinumo pojūtį. Šis vakaras atskleidė, jog šiandien, kaip niekad anksčiau, reikalingi tokie renginiai. Juose nuo savo kasdienybės darbų atitrūkę tėvai kartu su vaikais, kuria susikaupimo ir pasiruošimo šventėms atmosferą. O patys vaikai,  tiek šokdami, tiek dainuodami, tiek kalbėdami gerumo žodžius sau ir draugams, jautė tą adventinę dvasią, kuri jungė kiekvieną, esantį salėje. 

Mokyklos salės fojė mokytoja metodininkė, tautodailininkė Gražvyda Gricienė, vadovaujanti veltinio vėlimo studijai ,,Vaivorykštė“,  kurią lanko 1–4 kl. mokiniai,  suruošė veltų dirbinių parodą. O mokytojas tautodailininkas Raimondas Prikockis, kuris vadovauja keramikos būreliui ,,Mozaika“, eksponavo pradinių klasių mokinių rankomis iš molio nulipdytus dirbinius. Buvo galima pasidžiaugti ir technologijų mokytojo Tomo Kašinsko 5–8 kl. mokinių darbais. Ši paroda įrodo, kad šioje mokykloje skiepijamas grožio supratimas, mokoma prisiminti, puoselėti ir vertinti gražiausias tautinio paveldo rankų darbo tradicijas.

Muzikos mokytojos metodininkės

Diana Kačenausikeinė ir Vilija Prikockienė

Skip to content