Etnografinė popietė 2023

2023 m. gruodžio 15 dieną buvome pakviesti į Klaipėdos „Žemynos“ universitetinės gimnazijos organizuojamą renginį „Etnografinė popietė 2023.

 „Verdenės“ progimnaziją atstovavo tautinių šokių studija „Smiltė“ ir rinktinė 8 klasių mokinių komanda. Renginyje taip pat dalyvavo Klaipėdos „Saulėtekio“, „Smeltės“ progimnazijų ir „Žemynos“ universitetinės gimnazijos pirmokų komandos.

Mūsų progimnazijos pristatymą pradėjo tautinių šokių studijos „Smiltė“ kolektyvas,  kuris,  pasipuošęs Klaipėdos krašto tautiniu kostiumu, pašoko lietuvių liaudies šokį „Sėjau rūtą“.  Pristatymą pratęsė Živilė Eglinskaitė (8d), Kamilė Noreikaitė (8d), Gabrielė Balsytė (8c), Milda Vitkutė (8d), Lukrecija Petreikytė (8a), Giedrius Ažigaras (8a) ir Domantas Ausiejus (8c), mokiniai pritardami akmenukais padainavo Klaipėdos krašto liaudies dainą „Eisva mudu abudu“.  Živilė Eglinskaitė (8d) Klaipėdos krašto tarme paporino, kaip tuo metu buvo puošiama eglutė,  kokias dovanas gaudavo vaikai, kas buvo senis Kalėda. Kamilė  Noreikaitė (8d) pakvietė pasivaišinti  Klaipėdos krašto gėrimu „kafija“ ir gardėsiais „vofeliais“.

Šioje etnografinėje popietėje įgijome daug įvairios informacijos apie mūsų šalies etnokultūrą. Dalyvavome viktorinoje, kurioje reikėjo pasakyti, kokiame regione yra gimę įžymūs žmonės. Ypač galveles reikėjo pasukti, kaip vadinasi vienas ar kitas namų apyvokos daiktas. Na, o kaip gi be valgių, juos reikėjo iš nuotraukų priskirti atitinkamam regionui. Šioje popietėje sužinojome, kaip švenčia šv. Kalėdas ir mūsų artimiausi kaimynai latviai.

Kiekvienas prisilietimas prie etnokultūros stiprina mūsų identitetą. Neveltui mūsų tautos dainų šventės, sutartinės, kryždirbystė, šiaudiniai sodai yra įtraukti į nematerialaus paveldo UNESCO sąrašą. Mes kiekvienas privalome puoselėti savo autentišką tautos etnokultūrą.

Šiam renginiui mokiniams padėjo pasiruošti: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja D. Tiškuvienė, technologijų mokytoja G. Gricienė ir muzikos mokytoja V. PrikockienėMuzikos mokytoja Vilija Prikockienė

Skip to content