Patirtinio ugdymo diena

Kovo 18 dieną 5–8 klasių mokiniams buvo sudarytos galimybės mokytis įdomiau, prasmingiau, nes organizuota pirmoji patirtinio ugdymo diena.

„Patirtinis mokymas(is) yra integrali aktyvaus mokymo(si) dalis, nes jis vyksta tik tada, kai besimokantieji yra „įtraukiami į tam tikrą veiklą, ją kritiškai reflektuoja ir analizuoja, o gautų rezultatų pagrindu įgyja naudingų įžvalgų, kurias panaudoja savo suvokimui ir elgesiui“ keisti“. Šarūnas Gerulaitis; Eglė Vaivadienė, „Patirtinis mokymas(is)“ , 2019

Patirtinę dieną  mokiniai dalyvavo susipažinimo veiklose, patirtinių programų veiklų detaliuose pristatymuose, na ir ,žinoma, pirmuosiuosiuose praktiniuose patyrimuose. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių patirtį, pradėjo nuo mokiniams žinomų temų, kurių pagrindu buvo keliami iššūkiai, problemos, siekiama jų sprendimo. Svarbu paminėti, kad užsiėmimų metu refleksija užėmė svarbią dalį, nes tik reflektuojama patirtis sąlygoja mokymąsi, dalijimąsi ja su kitais besimokančiaisiais.

Patirtinės veiklos (mokiniai šiais mokslo metais jų turės dar keturias) ugdo sėkmingam mokymui(si) visą gyvenimą aktualias nuostatas.

Skip to content