Tėvams

Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir atvykusių užsieniečių ugdymo organizavimo modelių aprašas

Grizusiu-Lietuvos-Respublikos-pilieciu-ir-atvykusiu-uzsienieciu-ugdymo-organizavimo-modeliu-aprasas-elektroninis-2022-07-08

Ugdymo turinio atnaujinimas

Tėvams-apie-ugdymo-turinio-atnaujinimą-UTA

Priėmimas

Informacija dėl priėmimo į mokyklas 2020‒2021 mokslo metams

Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2024 metais priemonių plano patvirtinimo
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metams
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo
Sprendimas dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nemokamas maitinimas

Informacija dėl socialinės paramos ir nemokamo maitinimo mokiniams 2022–2023 mokslo metams

Informacija
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Balandžio 12 d. Sprendimo nr. T2-90 „dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Valgiaraštis 6-10 metų amžiaus grupei
Valgiaraštis 11 m. ir vyresnių amžiaus grupei
Laisvas meniu

Dėl atleidimo nuo dalies pamokų lankymo

Vadovaujantis 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-04-24 įsakymu Nr. V-586 bei Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo plano 28 punktu, mokinio iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokinys, nuo 14 metų turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą, gali prašyti atleisti mokinį nuo dalyko (dalykų) dalies pamokų, jeigu mokinys mokosi arba yra baigęs formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programą (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas), kurios turinys yra artimas ar tapatus dalyko bendrajai programai, arba kai mokinys yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais prizinės vietos laimėtojas. 

Tokiu atveju privalu pateikti:
1. Prašymą atleisti nuo dalies dalyko pamokų.
2. Pažymą, patvirtinančią neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigos lankymą.
3. Neformaliojo vaikų švietimo programą pagal kurią mokinys mokosi / nuorodą (tėvams teikia neformaliojo vaikų švietimo ar formalųjį švietimą papildanti ugdymo įstaiga).

Mokytojui patvirtinus, kad neformaliojo vaikų švietimo ar formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos turinys atitinka dalyko bendrosios programos turinį, dalyką dėstantis mokytojas siūlo Progimnazijos vadovui atleisti mokinį nuo dalyko dalies pamokų lankymo.

Progimnazijos vadovo įsakymu mokinys yra atleidžiamas nuo dalyko dalies pamokų lankymo, tik tuo atveju, kai pamokos yra pirmos arba paskutinės, numatant mokinio atsiskaitymo ir pasiekimų vertinimo būdus. Atleistas mokinys į Progimnaziją gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Už mokinio saugumą tuo metu atsako mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

Tėvų prašymas atleisti nuo dalies pamokų lankymo


Uniformos

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarka
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos moksleivių uniforma (nuotraukų galerija)

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos moksleivių uniforma

Informacija apie uniformas:
UAB „Lidata“:
UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

Individualūs užsakymai:
Parduotuvė „Uniformos“, Rumpiškės g. 2, Klaipėda
Tel. 311970
Mob.tel. 861814158


Mokinių atostogos

2023‒2024 m. m. 1‒8 klasių mokiniams skiriamos atostogos
Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

2024-06-05

2024-06-19

2024-08-31

2024-08-31


Parama mokyklai

Kreipiamės į mokinių tėvelius, mokyklos bendruomenės narius, gyventojus, kurie norėtų iki 1,2 proc. (anksčiau buvo 2 proc.) dydžio pajamų mokesčio paramą skirti mūsų mokyklai. Maloniai kviečiame iki gegužės 1 d. savo paramą skirti Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijai.

Paramą galima skirti dviem būdais:
1. Elektroniniu: deklaruojant savo pajamas elektroniniu būdu, taip pat pateikti formą FR0512.
2. Nuvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją, užpildyti formą FR0512.

Norint paskirti paramą Jums reikės mokyklos duomenų:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (įmonės kodas) – 195472849.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą mokyklai.

Administracija


Naudingos nuorodos

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veiklų
Nuorodos

http://svietimogidas.lt/apie-mus (Švietimo gidas)
https://www.smm.lt/web/lt/tevams (Švietimo ir mokslo ministerija)
http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/naudingos_nuorodos/interneto_svetaines_seimoms/ (svetainė Mūsų šeima)
http://www.ssinstitut.lt/ (Šeimos santykių institutas)
http://www.pozityvitevyste.lt/lt/rekomenduojame-paskaityti/18-knygos-tevams-bei-globejams-apie-vaikus-ir-paauglius (Paramos vaikams centras)
http://www.tavovaikas.lt/mokinys/mokslai-ir-laisvalaikis/kaip-bendrauti-su-paaugliu-efektyvus-patarimai.d?id=64428082 (Žurnalas Tavo vaikas)
http://www.psichologijatau.lt/vaiku-emocijos/ (Žurnalas Psichologija tau)


Kaip tėvai gali padėti vaikams mokytis?

http://www.delfi.lt/gyvenimas/namai_ir_seima/kaip-tevai-gali-padeti-vaikams-mokytis.d?id=56786993


Kodėl vaikai neklauso?

http://www.sveikaszmogus.lt/Vaikams1-1931-Kodel_vaikai_neklauso


Padėkite vaikui surasti kelią į nuostabų knygų pasaulį.

http://www.sveikaszmogus.lt/Padekite_vaikui_surasti_kelia_i_nuostabu_knygu_pasauli


10 būdų, kaip paskatinti vaiko kūrybiškumą.

http://www.tv3.lt/naujiena/766664/10-budu-kaip-paskatinti-vaiko-kurybiskuma


Amžinas tėvų klausimas: mylėti ir drausminti vaiką – kaip tai suderinti?

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/amzinas-tevu-klausimas-myleti-ir-drausminti-kaip-tai-suderinti-235-522434?utm_source=rssfeed_default&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeed


Atmintinė tėvams: ką galite padaryti, kad vaikui mokykloje sektųsi.

http://www.delfi.lt/projektai/mokykla/atmintine-tevams-ka-galite-padaryti-kad-vaikui-mokykloje-sektusi.d?id=68968734


Tėvai turipadėti išmokti vaikui, o ne atlikti viską už jį.

http://www.tavovaikas.lt/mokinys/mokslai-ir-laisvalaikis/psichologe-tevai-turi-padeti-vaikui-ismokti-mokytis-o-ne-atlikti-viska-uz-ji.d?id=70733732


5 dažniausios priežastys, kodėl vaikai tingi mokytis.

http://www.tavovaikas.lt/mokinys/pradinukas/5-dazniausios-priezastys-kodel-vaikai-tingi-mokytis.d?id=66881660


Gerai mokysies – nupirksiu išmanųjį: ar galima taip motyvuoti vaiką? 

http://www.tavovaikas.lt/mokinys/mokslai-ir-laisvalaikis/gerai-mokysiesi-nupirksiu-ismanuji-ar-galima-taip-motyvuoti-vaika.d?id=66162088


Šioje svetainėje galima rasti ir mokymo(si) priemonių ir įvairiausiųidėjų vaiko laisvalaikio praleidimui.

http://mudubudu.lt/seima_ir_laisvalaikis


Vaikui būnant prie kompiuterio lavėja vaiko kalba, suvokimas, mąstymas, o svarbiausia vaikams ji labai patinka.

http://www.frepy.eu/part_lt.htm

Kitos naudingossvetainės:

www.pscihologijatau.lt

www.sppc.ltwww.bernardinai.lt

http://www.nlpcentras.lt

http://www.vaikystes-sodas.lt

www.aboscentras.lt

www.kitoksvaikas.lt

www.isadd.lt

www.lietausvaikai.lt


Prašymai. Informacija 1–4 klasių mokinių tėvams

Prašymas 1 klasės mokinių tėvams: darnios lyderystės programa

Prašymas 1 klasės mokinių tėvams: dorinis ugdymas, 1-oji užsienio kalba, 2020 m.

Prašymas 2–3 klasių mokinių tėvams: dorinis ugdymas, 2020 m.

Prašymas 4 klasės mokinių tėvams: dorinis ugdymas, 1-oji, 2-oji užsienio kalba, 2020 m.

Prašymas mokinių tėvams: pailginta grupė

Pirmoko atmintinė

Prašymai. Informacija penktokų tėvams


Literatūros sąrašai

Rekomenduojamos literatūros sąrašas 5‒6 klasėms
Rekomenduojamos literatūros sąrašas 7‒8 klasėms

Skip to content