Bendradarbiauja dviejų miestų penktokai

Vasario 2 d. dvi Klaipėdos apskrities mokyklos – Klaipėdos „Verdenės“ ir Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos pradėjo vykdyti ilgalaikį bendradarbiavimo projektą „Istorija atgimsta dailėje“. Pirmasis susitikimas vyko nuotolinėje integruotoje istorijos ir dailės pamokoje „Gotika Lietuvoje. Vitražas“, kurią 5 klasių mokiniams vedė „Verdenės“ progimnazijos istorijos mokytoja Auksė Norvaišienė ir Marijono Daujoto progimnazijos dailės mokytoja Onutė Viskontienė. Pamokos metu mokiniai susipažino su svarbiausiais architektūriniais gotikos stiliaus bruožais, išgirdo neįtikėtiną istoriją apie Napoleoną ir Šv. Onos bažnyčią, pamatė įvairiausių vitražų pavyzdžių, iš kurių, pasisėmę įkvėpimo, sukurs savo istorinius vitražus. Džiugu, kad mokiniai pažįsta savo miestus ir atpažįsta juose esančius gotikinio stiliaus statinius, geba juos įvardinti. Savo įspūdžius apie įvykusią pamoką mokiniai pasidalino „Mentimeter“ programėlėje, iš kurios buvo akivaizdu, kad pamoka pavyko ir visiems patiko. Tokių pamokų bus ir daugiau, nes visada smagu patirti naujų įspūdžių, bendrauti su naujais žmonėmis, kartu mokytis, kurti, bendradarbiauti, dalintis savo patirtimi ir žiniomis.

Labai laukiame, kada galėsime gyvai susitikti jau suplanuotoje kitoje pamokoje, kitoje erdvėje, kur toliau galėsime tęsti gražiai prasidėjusią dviejų mokyklų draugystę.

Istorijos mokytoja Auksė Norvaišienė

Skip to content