Dėkingumo diena

2021 metų birželio 25 dieną, organizuojant atskirus  keturis renginius, pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimo pažymėjimai įteikti keturių 8 klasių mokiniams. Šią dieną Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje galima drąsiai pavadinti „Dėkingumo diena“. Užvertę knygas, prirašę kalnus sąsiuvinių, įveikę nuotolinio ugdymosi įmantrybes visi aštuntokai šią dieną pakilia ir šventine nuotaika susirinko  ne tik į mokslo metų užbaigimo šventę, bet ir padėkoti mokyklai ir mokytojams už suteiktas žinias, įskiepytas svarbiausias vertybes, už patyrimus ir mokslo pažinimo džiaugsmą. 7 c klasės mokiniai, visų septintokų vardu, dėkojo aštuntokams už draugystę, už šypsenas ir prasmingu žodžiu bei daina palinkėjo sėkmės paliekant progimnaziją. Prisiminimais pasidalino ir aštuntokus ateities atradimams drąsino pradinių klasių mokytojos Romualda Gavorskienė, Irutė Vrubliauskienė, DainaVenckienė. Už bendradarbiavimą savo auklėtiniams dėkojo klasės vadovės Larisa Nečepurenko, Snieguolė Stakvilionė, Inga Barkauskienė, Lina Kaselytė ir Eglė Bogužė. Mokyklos direktorė Rima Bėčiuvienė  sveikindama su šia išskirtine diena akcentavo dėkingumą, kaip vieną iš svarbiausių kiekvieno žmogaus vertybių. Direktorės pavaduotojos ugdymui Loreta Garozienė bei Aurelija Kurmiuvienė įteikiant  pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimo pažymėjimus teikė ir padėkas už išskirtinį pažangumą ir aktyvias veiklas mokykloje. Renginių metu mokyklai ir mokytojams už suteiktas žinias, už gerumą, kantrybę ir nuolatinį rūpestį dėkojo ir mokinių tėvų atstovai. Aštuntokai negailėjo aplodismentų šių renginių organizatoriams: Mariui Komovui, Ramūnui Kaubriui, Aurelijai Kurmiuvienei, Šarūnui Litvinui.

                  Renginio pabaigoje, dėkingumo akimirkoms įamžinti, šventės dalyviai pakviesti bendrai fotosesijai. Taip  pat svarbu paminėti jog ši šventė užfiksuota vaizdu, filmuojant naujuoju mokyklos dronu, kuris įsigytas įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo plano priemones pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Kokybės krepšelis“.

 Socialinis pedagogas Ramūnas Kaubrys

Skip to content