Veiklos tobulinimo plano (VTP) veiklos

Finansuojama ES lėšomis

Metodinės priemonės/ edukacinis bankas

NUOTOLINĖ RESPUBLIKINĖ ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KONFERENCIJA „MOKYMAS IR MOKYMASIS: IŠŠŪKIAI IR ATSIVERIANČIOS GALIMYBĖS“ 

VAIZDO ĮRAŠŲ NUORODOS:

Bendroji dalis

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Respublikinės progimnazijų 5–8 ir gimnazijų 9–10 klasių mokinių konferencijos programa
Skip to content